Terma & Syarat

DASAR PEMULANGAN SEMULA PRODUK DAN TUNTUTAN GANTIRUGI

 • Sebelum anda memulangkan produk, mesti berhubung terlebih dahulu dengan pihak kami melalui telefon atau emel (beserta bukti pembelian) sebagai pengesahan.
 • Permohonan gantirugi TANPA berhubung terlebih dahulu adalah tidak dapat di proses.

Terma & Syarat

 1. Jaminan wang dikembalikan ini adalah untuk pembeli produk Slimmygummy secara sah sahaja melalui Agen berdaftar syarikat.
 1. Pembeli boleh menyerahkan resit belian sebagai bukti pembelian
 1. Tuntutan adalah dalam masa 60 hari dari tarikh pembelian dibuat.
 1. Pihak syarikat berhak meneliti samada pembeli telah mengikuti semua saranan dan cadangan jadual pemakanan sebelum meluluskan sebarang tuntutan
 1. Permohonan tuntutan pampasan yang dibuat bukanlah bermaksud ia terus diluluskan.
 1. Tuntutan yang didapati dibuat dengan niat mengaut keuntungan dengan cara menipu akan dibawa kepihak berkuasa untuk tindakan lanjut.
 1. Untuk kes tuntuan yang diluluskan oleh pihak pengurusan, 10% kos selenggara pemprosesan akan dikenakan dan ditolak dari jumlah yang dituntut.
 1. Pembayaran akan dibuat dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh kelulusan tuntutan.
 1. Pembayaran yang diluluskan hanya dalam bentuk pemindahan wang antara bank.